UBIRDS

Met de term UBIRDS verwijzen we naar de samenhang tussen een Universeel Basis Inkomen (UBI) en het Reverse Debt System (RDS). Het RDS speelt in op het schuldenprobleem en dient als facilitator voor het basisinkomen, het is als twee vliegen in één klap. Op deze pagina lichten we deze dynamiek toe, hiervoor gebruiken we een vereenvoudigd model van de werkelijkheid opdat we niet verstoord worden door allerhande overtolligheden die het beeld zouden kunnen vertroebelen. We starten met het RDS om dan de relatie te leggen met het UBI, zo beknopt mogelijk:

Reverse Debt System (RDS)

Met het RDS wordt het mogelijk om ‘morgen’ alle schulden – zonder verlies aan koopkracht of kapitaal – uit het wereldbeeld te laten verdwijnen. Het grote voordeel is dat niemand de dupe hoeft te worden van anderen, dit als gevolg van de ontbinding van de schuldrelatie. Het RDS is principieel eenvoudig en tijdloos toepasbaar, we veronderstellen vijf economische spelers die verbonden zijn door een complex van schulden en vorderingen. Middels twee boekhoudkundige ingrepen realiseren we een tabula rasa, deze inrgepen zijn (1) debet schuld @ credit eigen vermogen uit hoofde van de schuldenaars en (2) credit vordering @ debet kas uit hoofde van de schuldeisers. Een beeld zegt meer dan duizend woorden:

Kwantitatieve verruiming (QEFD)

Voor het RDS kunnen we ons best een wereld voorstellen waarin alles electronisch verloopt, de twee ingrepen kunnen dan ook snel doorgevoerd worden als daar een consensus over bestaat. Het RDS vertoont overeenkomsten met een kwantitatieve verruiming, in dit geval niet rechtstreeks aan banken dan wel in functie van de schulden. Dit is eenvoudig in een beeld te vangen:

Tijdsbesteding

Op dit niveau hebben alle schuldeisers hun geld terug op de rekening, met dit kapitaal wordt het mogelijk om te herinvesteren in de economie. Tegelijkertijd zal er veel tijd vrijkomen aangezien de last van de schuldenaars wegvalt, alle vorderingen werden immers voldaan waardoor de aanverwante administratie en dialoog wegvalt. Bijzonder om zien is dat ook voor de schuldenaars een last wegvalt, in dit scenario hebben ze immers niets moeten betalen. Ergo, met het RDS is het mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht en/of kapitaal, punt.

Dubbel effect

Als we deze situatie aandachtig beschouwen dan is het in principe de schuldenaar die de kwantitatieve verruiming ontvangt, hij/zij moet immers niets meer betalen. Dit creëert een dubbel effect, de schuldeiser (ic ondernemer) heeft geld om te herinvesteren in de economie en de schuldenaar heeft terug meer middelen om te consumeren, beiden gaan hand in hand. Dit alles vloeit voort uit twee boekhoudkundige journaalposten, dit is quasi letterlijk een wereld van verschil met het alledaagse denken. Ergo, aan technische middelen ontbreekt het niet, het is een kwestie van besluitvorming om deze maatregelen door te voeren, of ook niet. Het RDS biedt ons echter nog veel meer en dat is een kwestie van creativiteit, zo kunnen we ook partieel te werk gaan en/of de winst van de schuldenaar deels afromen naar de staatskas.

Variaties

Naargelang onze creativiteit zijn tal van variaties mogelijk, in dit voorbeeld richten we de aandacht op de schuldenaar. Anders gezegd, de schuldeiser krijgt z’n geld terug opdat hij kan herinvesteren, dit is niet meer dan billijk gezien de economische crisis die toch al zo lang blijft aanhouden. Volledigheidshalve het overeenkomstige beeld, hierin enkel de boeking credit vordering @ debet kas:

Ontkoppeling

We zien nu dat het RDS de schuldrelatie ontkoppelt, de schuldeisers hebben hun vorderingen ontvangen maar de schulden staan nog steeds als betaalbaar op de balans. Op dit niveau vinden we aansluiting met het basisinkomen, we zouden immers een deel van de schuld kunnen aanwenden ter financiering van het basisinkomen. Het enige verschil is dat we niet langer aan de voormalige schuldeiser betalen maar dat bedrag storten op rekening van het ‘fonds voor basisinkomen’ (of hoe ook benoemd). Op dit punt in het verhaal staan we voor de keuze om hier (1) een heel lang verhaal van te maken of (2) nu net een heel kort. Het is raadzaam om even stil te staan bij deze informatie, dit is echt belangrijk.

Evaluatie

Het RDS laat toe om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen, dat hebben we reeds gezien en technisch perfect mogelijk. Wanneer we deze ingrepen nader bekijken dan ontkiemt er vrijwel spontaan nog een optie, hiervoor hoeven we enkel de journaalposten te mixen. Op die manier krijgen we (1) debet schuld @ credit vordering en (2) debet kas @ credit eigen vermogen. Deze boekingen zijn bijna te eenvoudig om waar te kunnen zijn, toch verdienen ze al onze aandacht wanneer we het herstel van onze economie ernstig willen nemen. Tegelijkertijd biedt het ook soelaas om de invoering van het basisinkomen te versnellen met nog veel meer neveneffecten in het verschiet. Vooral de ingreep debet kas @ credit eigen vermogen is van cruciaal belang, dit wil simpelweg zeggen dat geld uit het niets komt en de stelling ‘geld is schuld’ doorbroken wordt. Anders gezegd, in een economie bestaat er geen oorzakelijk verband tussen de geld- en goederenstromen, hiermee kan de financiering van het basisinkomen dan ook geen probleem meer vormen.

Simulatie

Op basis van deze nieuwe elmenten kunnen we onze simulatie hermaken, het resultaat zal hetzelfde zijn maar de methodiek eenvoudiger en praktischer. In deze versie maken we per speler het verschil tussen de vordering en schulden, het saldo (+/-) voegen we bij de actieve kas – ten individuele titel zal dit immers een mutatie van de kas betekenen maar in totaal logischerwijs niet . Dit is de eerste stap, naar analogie met vorige data:

Verzet

Deze simulatie zal steevast op verzet stoten, dit is ook begrijpelijk aangezien de schuldeisers minder in kas hebben dan ze verwachtten. Het is dan ook niet meer dan rechtvaardig om deze situatie te regulariseren in een tweede stap, dit kunnen we principieel middels de tweede journaalpost, zijnde credit eigen vermogen @ debet kas. Maar dan komt het, als we dit kunnen om de rekeningen van de schuldeisers te regulariseren dan kan dat voor gelijk welke doelstelling. Tengevolge hiervan wordt het bijna absurd om nog meer simulaties op te maken, er is immers geen restrictie om – schuld- en intrestvrij – geld uit het niets te onttrekken.

Tragische absurditeit

De wellicht indringende vraag stelt zich waarom we ons dan nog druk zouden maken over het feit dat een basisinkomen wel/niet financierbaar zou zijn? Uiteraard is dat financierbaar, dat is immers wat de neutraliteit van geld wil zeggen, een economisch grondbeginsel waarvan we schijnbaar het bestaan of ware toedracht vergeten zijn. En zie hier de relatie tussen het RDS en het UBI, na wat ‘jongleren’ met getallen in rasters is het niet enkel mogelijk om alle schulden uit de wereld te helpen, we openen prompt ook een deur waardoor de financiering van een basisinkomen absoluut geen probleem zou mogen vormen. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s