Target2-system

Waar vereenvoudigde modellen ons helpen om meer inzicht te verwerven in dynamisch opzicht, is er ook de praktijk met miljarden transacties die zich dagelijks voordoen. Zo kennen we vandaag het TARGET2-system, het wordt gebruikt voor de vereffening van centrale bank-operaties, voor grote interbancaire transfers en ook voor andere overschrijvingen. Kenmerkend voor TARGET2 zijn de verwerking in real-time, de vereffening in centrale bankgeld en de onmiddellijke finaliteit. Het TARGET2-system vervangt lokale systemen en brengt ze naar een hoger platform, in dit geval Europees. In het kort wat meer info zoals we kunnen terugvinden op de website van de Nationale Bank van België (NBB).

Inleiding

TARGET2 maakt gebruik van een gecentraliseerd technisch platform waardoor het behoud van een lokaal systeem in ieder land overbodig wordt. Drie centrale banken van het Eurosysteem (Banca d’Italia, Banque de France en Deutsche Bundesbank) leveren samen dit platform en beheren het in naam van het Eurosysteem. De Nationale Bank van België vormt – sinds 2008 – de wettelijke tegenpartij van de Belgische banken die rechtstreeks aan TARGET2 deelnemen en blijft dus hun gesprekpartner voor alles wat TARGET2 betreft. TARGET2 biedt een aantal voordelen:

  • integreert performante instrumenten voor het beheer en de optimalisering van liquiditeiten
  • levert geharmoniseerde diensten door het gebruik van een unieke interface
  • laat een hoge kostendekkingsgraad en een voordelige unieke tarifering toe
  • bevordert de integratie van nieuwe lidstaten in de eurozone
  • beantwoordt aan zéér hoge eisen inzake stabiliteit en business continuity

Netwerk

Het systeem komt ook met een aantal nadelen, als één van de betrokken partijen (banken) in problemen komt dan wordt heel het netwerk beroerd waardoor het begint te sputteren, de getuigenissen zijn legio. Maar dat is niet wat we hier willen belichten, het systeem biedt ons namelijk ook alle modaliteiten om het Reverse Debt System (RDS) te integreren. Anders gezegd, we hoeven niet opnieuw een systeem te bedenken dan wel kunnen we het huidige overeenkomstig her-configureren volgens onze aangepaste doelstelling. TARGET2 is echter een Europees initiatief, dit kunnen we uitbreiden naar een mondiale dimensie middels interfaces naar andere continenten en/of simpelweg een mondiaal systeem installeren dat voor iedereen hetzelfde werkt. Het TARGET2 (of hoe ook benoemd) kunnen we in combinatie zien met een Special Purpose Vehicle, dit laat toe om (financiële) risico’s af te zonderen. Volgens wikipedia.

Special Purpose Vehicle (SPV)

Een Special Purpose Vehicle (SPV) of buitenbalansvehikel is een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht en gebruikt. Men spreekt ook wel van SPC (Special Purpose Company) of SPE (Special Purpose Entity). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men een bepaalde transactie of project in een aparte vennootschap wil onderbengen. De reden kan zijn dat men het risico op deze transactie wil isoleren van de andere activa en passiva van het bedrijf. Ook kunnen er competitieve redenen achter zitten. (…) De volgende elementen zijn van belang voor een SPVE:

  • de entiteit kan snel worden opgericht
  • de registratie bij de belastingdienst en het handelsregister verloopt vlot
  • de entiteit kwalificeert als fiscaal inwoner van het land en kan gebruik maken van verdragsvoordelen
  • de entiteit kan met een minimum aan administratieve rompslomp direct aan het rechtsverkeer deelnemen

Een Special Purpose Vehicle (SPV) wordt veelal gebruikt om lokale risico’s af te zonderen, vergelijkbaar met TARGET2 kan ook dit idee naar een hoger platform gebracht worden. Ook deze optie verruimt onze mogelijkheden aanzienlijk opdat een ethische upgrade gerealiseerd kan worden, aan technische middelen ontbreekt het derhalve niet. Het synchroniseren van al deze systemen is een zaak van consensus en de bereidheid van overheden – als vertegenwoordigers van de bevolking – om daartoe te besluiten.

Doelstelling

Wat betreft het synchroniseren van systemen hoeven we denkelijk niet verder toe te lichten, hierin hebben we meer dan genoeg expertise en is naar methode niet anders dan vandaag. Belangrijker is de gewijzigde doelstelling en de keuzes die we op grond daarvan maken. Tenzij we ons blijven verankeren aan oude overtuigingen ontbreekt het niet aan financiële middelen, dit laat toe om een en ander in versneld – doch bedachtzaam – tempo door te voeren. Maar ook hier, het integreren van al deze nieuwe elementen is een primaire voorwaarde om niet onnodig in chaos te verzanden, dit is in de eerste plaats een kwestie van kennisdeling, onderwijs en – naargelang het geval – herscholing. Onze mindmap is ook hier bruikbaar, deze vereenvoudiging kunnen we verder uitdiepen en integreren in reeds bestaande systemen zoals TARGET2 zich daarvoor leent.

Niets blijft hetzelfde

Wat betreft het synchroniseren van systemen hoeven we denkelijk niet verder toe te lichten, hierin hebben we meer dan genoeg expertise en is naar methode niet anders dan vandaag. Belangrijker is de gewijzigde doelstelling en de keuzes die we op grond daarvan maken. Tenzij we ons blijven verankeren aan oude overtuigingen ontbreekt het niet aan financiële middelen, dit laat toe om een en ander in versneld – doch bedachtzaam – tempo door te voeren. Maar ook hier, het integreren van al deze nieuwe elementen is een primaire voorwaarde om niet onnodig in chaos te verzanden, dit is in de eerste plaats een kwestie van kennisdeling, onderwijs en – naargelang het geval – herscholing. Onze mindmap is ook hier bruikbaar, deze vereenvoudiging kunnen we verder uitdiepen en integreren in reeds bestaande systemen zoals TARGET2 zich daarvoor leent.

Niets helpt

Het beeld staat op zich en leidt al snel tot een haast ondoorgrondelijk geheel aan transacties, waar het op neer komt is dat het eenvoudige beeld vermenigvuldigd wordt met evenveel economische spelers in de hoedanigheid – malafide en bonafide – waarin ze zich manifesteren. Het enige dat niet verandert is het spreekwoordelijke ‘niets’, op deze manier komen we tot de misschien bizarre stelling ‘niets helpt’. De connotatie is belangrijk, ‘niets’ fungeert als neutraliserende attractor in het geheel en helpt om conflicten te overstijgen en risico’s in op te bergen. En dat is dan ook wat het Reverse Debt System stelt, (1) alle schulden kunnen naar ‘niets’ afgeleid worden en (2) geld kan uit het ‘niets’ geventileerd worden waardoor het basisinkomen gefinancierd kan worden. Maar op zichzelf doet ‘niets’ niets, het is de menselijke keuze die bepaalt of we er gebruik van maken of ook niet. Bottom line, het ontbreekt niet aan technische of financiële middelen om tot een doorbraak in het economische herstel te komen.  (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s