SROI

Veranderingsmanagement of verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. De term is in 1980er jaren ontstaan. Mensen hebben vaak weerstand tegen veranderingen. Veranderingen leiden tot een soort rouwproces met gevoelens van ontkenning, weerstand en /of ontwijken, de vecht of vlucht reactie en uiteindelijk ook de berusting en het zien en benutten van nieuwe kansen. Dit soort emotionele processen kan men gewoon laten gebeuren of men kan proberen dat te beïnvloeden, te manipuleren, te beheren, te managen. Dat is verandermanagement.

Studie

Met deze introductie komen we tot de Social Return of Investment (SROI). De SROI is een instrument die de sociale impact meet van veranderingen, dit volgens bepaalde criteria die anders zijn dan een klassieke Return on Investment (ROI). Op deze manier komen we terug tot onze generaliserende oriëntatie, een kompas dat ons richting geeft maar ook toelaat om tussentijdse sociale impact- of haalbaarheidsstudies te maken.

Uiterst rechts staan alvast een aantal vingerwijzingen die onderwerp worden van studie, hierin is vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat technisch mogelijk is en wat uiteindelijk realiseerbaar is. Anderzijds is fragmentatie niet altijd een goede zaak, op deze manier wordt maar al vaak de aandacht afgeleid van het geheel aan sociale innovaties en de totale impact die ze kunnen hebben. Deze eenvoudige vingerwijzingen zijn van cruciaal belang om deze oefeningen goed te krijgen, aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zullen we dit trachten duidelijk te maken. Dit specifieke voorbeeld handelt over de invoering van een wereldmunt, het volgende exploot als benchmark:

Wereldmunt

In eerste instantie lijkt de oplossing gelegen in een nauwere internationale samenwerking door middel van bijvoorbeeld Special Drawing Rights (SDR). Het IMF-rapport concludeert echter dat uiteindelijk de invoering van een wereldwijde munteenheid het meest logisch is, aangezien SDR slechts een rekenmethode is die gebaseerd is op de vrijelijk te gebruiken valuta van de lidstaten, en niet een munteenheid op zichzelf is. ‘Van SDR naar Bancor (de Bancor was in 1944 de naam voor een eventuele wereldmunt die werd voorgesteld door misschien wel de beroemdste econoom aller tijden, de Brit J.M.Keynes). Een recent besproken beperking van de SDR is dat het geen valuta is. De waarde van de SDR blijft nauw verbonden met de omstandigheden en prestaties van de belangrijke deelnemende landen.

Vals herstel

Een meer ambitieuze hervorming zou het verder bouwen op eerdere ideeën zijn door in de loop van de tijd een wereldmunt te ontwikkelen. Ter ere van Keynes zou deze bijvoorbeeld de Bancor kunnen worden genoemd.’ Hoewel het IMF denkt dat de invoering van deze wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: ‘… mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking.’ Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt -zelfs in de reguliere media wordt hier nu langzaam gewag van gemaakt- en de volgende, waarschijnlijk veel ernstigere fase van de wereldwijde financiële/economische crisis vrijwel alle landen in grote problemen zal brengen.

Synthese

 • oplossing gelegen in => nauwere internationale samenwerking
 • door middel van => Special Drawing Rights (SDR)
 • Special Drawing Rights (SDR) => enkel rekeneenheid, geen munt
 • IMF-rapport => invoering wereldmunt meest logisch
 • Bancor => voorstel wereldmunt in 1944 (Keynes)
 • invoering op lange termijn => één voorbehoud
 • voorbehoud => berichtgeving economisch herstel ‘vals’
 • berichtgeving ‘vals’ => nog grotere problemen
 • drastische mentaliteitswijziging => wereldmunt
 • wereldmunt => overstijging valuta-oorlog
 • overstijging valuta-oorlog => herstel economie/nauwere samenwerking

Doelstelling

Tenzij oorlog de ambitie is dan is de invoering van wereldmunt als een evidentie te beschouwen, het opperen van dit idee is eenvoudig. Het invoeren van een wereldmunt hoeft niet enkel onder druk te gebeuren, het is vanuit een organisatorisch standpunt gewoon logisch om dat te doen. Simultaan denken we aan het Europese TARGET2-systeem waarvan we ook gezegd hebben om het naar een hoger platform te brengen, beide doelen gaan nu hand in hand. Het Reverse Debt System – dat zich positioneert op de breuklijn tussen twee paradigma’s – helpt om het schuldenprobleem uit de wereld te helpen, ook hier is de bereidheid tot nauwere samenwerking de primaire voorwaarde. Het Reverse Debt System werkt als een katalysator, eenmaal de schulden weg zijn is het immers niet meer nodig maar een wereldmunt en een monetair besturingssysteem blijven wel in gebruik. Uit voorgaande analyses weten we al dat de financiering van een universeel basisinkomen principieel geen probleem kan vormen, het wordt nu enkel betaald in een wereldmunt.

Creatieve destructie

Het mag denkelijk voor zich spreken dat de invoering van een wereldmunt nogal wat stof kan doen oplaaien, net zoals een zee van tijd zou kunnen vrijkomen om effectief aan het economische herstel te werken. De sociale impact mag nu dan al immens genoemd worden, iets dat los staat van het verzet dat inherent bij dit proces zal komen kijken. Een wereldmunt betekent duidelijk een paradigmabreuk, alles wat in verband staat met verschillende munten wordt simpelweg geschrapt uit het wereldbeeld. Dit is ongezien in onze geschiedenis maar betekent wel dat de sociale cohesie bevorderd kan worden. Althans, dit in hoeverre een aantal zogeheten epistemologische obstakels geen roet in het eten gooien, dit is een bijzonder aandachtspunt. Deze onbewuste belemmeringen laten vaak niet toe om het totale plaatje te doorgronden, een plaatje dat op zich enig denkwerk vereist om te kunnen bevatten wat deze op zich eenvoudige aanpassing nu écht betekent. Vooralsnog kunnen we slechts uitnodigen om deze oefening eens te maken, ook hier dient het ELM als handige leidraad of mindmap.

Denkproces

Bij wijze van oefening kunnen we de invoering van een wereldmunt – dit omwille van de eenvoud – ook als een ‘stand alone’ casestudy beschouwen. De manier waarop gedacht wordt is dan van belang maar ook een vrij persoonsgebonden proces waarbij de emotie vaak als een spelbreker fungeert. Om vooringenomenheid te vermijden kan u zelf de test eens doen, wat zou uw reactie zijn en hoe zouden we de invoering van een wereldmunt zo snel mogelijk kunnen realiseren? Wie zijn hier de stakeholders en hoe zou dit ons leven – pro en/of contra – kunnen veranderen? Hoeveel tijd zou er vrijkomen voor andere zaken en welke impact heeft dit op onze globale economie? Is het technisch en organisatorisch evidente ook praktisch haalbaar? Zijn we hier met z’n allen bij gebaat of nu net niet? In hoeverre zijn andere sociale innovaties noodzakelijk om de invoering van een wereldmunt te bekrachtigen? Wat zijn de voorwaarden om succes te kennen en welke valkuilen belemmeren dit? (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s