Mindmap

Op deze pagina treft u de mindmap die ontstaan is na intern onderzoek, dit is een vereenvoudigd model van een transformatieproces en werkt als een kompas. Dit kompas herbergt een doelstelling die we algemeen kunnen omschrijven als ‘duurzame menselijke vooruitgang’. Veel meer detail kan toegevoegd worden naarmate we vorderen, vooreerst een korte omschrijving van hoe deze oriëntatie best gelezen kan worden.

Heden

Uiterst links treffen we de menselijke evolutie zoals ze zich gaandeweg heeft gemanifesteerd, onze economie kan gezien worden als een modulair systeem. Elke module is gebaseerd op wederzijdse afspraken die elk op zich andere interpretatieregels herbergen, door het mengen van al deze modules lopen we het risico om in verwarring en conflict te verzanden. Ter getuigenis herbergt zuivere speculatie (bovenaan) niet de logica van de traditionele markt, speculatie verstoort deze markt waarop deze of gene reactie zal volgen. Dit is in het kort hoe het ‘heden’ beter gelezen of begrepen kan worden, vandaag verkerend in crisis.

Vingerwijzingen

Uiterst rechts daarentegen, deze blok herbergt een aantal vingerwijzing zoals een mondiaal basisinkomen. Deze triggers verhogen de motivatie tot het overdenken van het alledaagse en derhalve visionair. Deze vingerwijzingen staan vaak in schril contrast met hedendaagse geplogenheden waardoor een spanningsveld gecreëerd wordt, ze vergen een andere mindset en modus operandi. Deze vingerwijzingen faciliteren het debat en werken daarom als katalysators, in de eerste plaats een denkproces maar daar hoeft het idealiter niet bij te blijven. Deze vingerwijzingen zijn niet limitatief, inhoudelijk geven ze alvast richting aan het doel dat we voor ogen hebben.

Toekomst

Om ons doel te bereiken, hebben we nood aan een ethische upgrade van het volledige systeem. Deze upgrade plaatsen we binnen het ‘evolutionaire imperatief‘ zoals systeemwetenschappers hierover rapporteren, dit is voor velen nog ongekende materie. Anders gezegd, spreken over ethiek is altijd een heikele kwestie, het is echter geen zaak om het kind met het badwater weg te gooien dan wel oog te hebben op wat zich evolutionair logisch aan ons manifesteert. Een ethische upgrade laat het vermoeden dat we vandaag onethisch zouden handelen, dit speelt in op het geweten, schuldgevoel en verantwoordelijkheidszin wat nogal vaak een aantal afweermechanismen in werking laat treden. Dit is een bijzonder aandachtspunt.

Paradigmashift

Kennis over de psychologie van paradigmaverschuivingen is onontbeerlijk in dit proces, in het andere geval lopen we het risico om slachtoffer te blijven van een aantal epistemologische obstakels. Dergelijke obstakels zijn onbewuste belemmeringen die onze vrijheid van denken beperken, het betekent dat het totale beeld vertroebeld wordt in die zin dat we verankerd blijven in het hedendaagse paradigma. Ook deze processen worden vakkundig beschreven door wetenschappers, het wil echter niet zeggen dat mensen dit zomaar als vanzelfsprekend zullen aanvaarden. Sociale innovaties leiden tot een proces van creatieve destructie, zo is bijvoorbeeld de module ‘rente’ niet strikt noodzakelijk maar het schrappen hiervan zal – zij het in een overgangsfase – steevast op nogal wat verzet kunnen rekenen.

Vereenvoudiging

Door de evolutie heen is onze economie verworden tot een gigantisch kluwen van allerhande, het is een complexiteit die vergelijkbaar is met het zogeheten ‘bloemkooleffect’ in de IT-wereld. Dit effect wil zeggen dat zowat iedereen aan een programma gewerkt heeft waardoor het aan transparantie heeft ingeboet, veel vaker is het dan maar beter om volledig opnieuw te beginnen. Analoog met dit bloemkooleffect, sommige modules hebben hun dienst bewezen maar zijn – naargelang doelstelling – niet langer noodzakelijk, het schrappen hiervan betekent dan ook een drastische vereenvoudiging van het geheel. Ook hier kunnen we ‘rente’ als referentievoorbeeld nemen, een renteloos monetair beleid is heel anders waardoor we het nog amper kunnen vergelijken. Deze dynamiek geldt voor meerdere zaken binnen deze denksfeer, zo is de herinnering aan de ‘neutraliteit van geld‘ een niet te onderschatten factor.

Exit schuldrelatie

Simultaan met andere innovaties achten we het schuldenprobleem als een cruciale mijlpaal in heel dit proces, het Reverse Debt System (RDS) biedt ons alle flexibiliteit om dit probleem heel anders aan te pakken. Het RDS voorziet in de ontkoppeling van de schuldrelatie waardoor schuldeisers en schuldenaars onafhankelijk benaderd kunnen worden. Het RDS leidt inherent tot een kwantitatieve verruiming waarmee ook het basisinkomen een forse duw in de rug gegeven wordt. In dit geval spreken a priori over het financieringsaspect maar hier stopt het niet, het RDS is in kwalitatieve zin geheel anders waardoor een paradimashift veel vlotter zou kunnen verlopen. Ergo, het ontbreekt geenszins aan technische opties dan wel staat het besluitvormingsproces centraal, het niet in overweging nemen van alle opties zou ons tot een tragisch absurde situatie brengen, dit is een democratie onwaardig.

Elaboration Likelihood Model

De praktijk leert dat het één ding is om sociale innovaties te opperen, het is een ander om ze te integreren in denken en handelen. Het Elaboration Likelihood Model leent zich perfect om hier meer inzicht in te verwerven, het ELM geeft richting aan dit proces met melding van valkuilen, weerstand en de wijze hoe onze attitude kan veranderen. Op deze manier wordt duidelijk dat onze problemen vooral te maken hebben met de manier waarop gedacht wordt, het toevoegen en schrappen van elementen kan daarom ook heel wat chaos en turbulentie veroorzaken. Net om al deze redenen hebben we nood aan co-creatieve samenwerking, de motivatie daartoe is dan ook een primaire voorwaarde om succes te kunnen boeken. Ook hier kunnen we werken met een generaliserend beeld:

Res Non Verba

Informatie kan ons helpen om een beter beeld te vormen van wat ons te wachten staat, met daadkracht kunnen we onze doelen realiseren. Een paradigmashift is echter niet zomaar wat, het is een proces waar veel vragen en inzichten opborrelen naarmate dit proces vordert. Elk detail is hierin belangrijk en het risico op herval in oude gewoonten is latent aanwezig, hierdoor kan – ondanks de ethische upgrade – een negatieve houding ontstaan jegens het totale proces. Politiek leiderschap kan dan ook niet ontbreken, het is bouwen aan de toekomst door het verleden los te laten, zo eenvoudig is de theorie. We hebben nu een indicatie gekregen van hoe de mindmap beter gelezen en/of begrepen kan worden, vanaf hier wordt het kunst om de dialoog aan te wakkeren opdat woorden ook in daden kunnen omgezet worden. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s