Innovatie

Technisch gezien is er geen obstakel om het basisinkomen te financieren, elk debat hieromtrent kan dan ook beter besteed worden aan hoe we een aantal hervormingen gaan aanpakken. Dit debat kan nu simultaan met het Reverse Debt System gezien worden, net zoals nog meer sociale innovaties hierbij betrokken kunnen worden. Een vereenvoudigd model laat toe om diverse dynamieken transparant te maken, net zoals de complexiteit verhoogd kan worden door er steeds meer elementen aan toe te voegen. Als interludium herinneren we alvast graag aan Einstein die stelde dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt met dezelfde manier van denken dat ze veroorzaakt heeft.

Paradigma A

Wanneer we het gangbare monetaire systeem analyseren dan komen we finaal tot een haast verbluffende eenvoud, a priori hebben we het spreekwoordelijke ‘niets’ van waaruit geld onttrokken wordt. De bank fungeert als intermediair via een systeem van leningen aan (1) individuen, (2) de staat en (3) bedrijven, de volgorde speelt hier geen belang. Individuen spelen altijd een dubbele rol, ze zijn zowel particulier als verbonden aan een organisatie, zij het (1) staat, (2) bedrijf of (3) bank. Geld rolt doorheen het circuit en welvaart (goederen, diensten en welzijn) wordt gecreëerd, het totaal aan doelstellingen en strategieën noemen we het Nash-evenwicht. Het volledige systeem kan onder druk komen te staan bij problemen en/of het niet tijdig aanpassen van de doelstelling, op dat moment wordt het kunst om het redelijke evenwicht te herstellen. Veel variaties zijn mogelijk maar het fundament is steeds hetzelfde, dit kunnen we in een beeld vangen:

Paradigma B

Het gangbare systeem is wat het is en leidt tot een bepaalde modus operandi, in ons geval is het systeem inflatoir geconfigureerd. Mits toevoeging van het Reverse Debt System verruimen we het speelveld door het systeem terug open te maken. Dit wil zeggen dat niet enkel de bank toegang heeft tot ‘niets’ maar alle economische spelers, deze op zich kleine aanpassing betekent dat heel ons wereldbeeld verandert. Oude geplogenheden kunnen blijven bestaan maar er wordt nu een extra dimensie aan toegevoegd, op deze manier kunnen niet enkel schulden anders bekeken worden maar ook wordt het duidelijk dat de financiering van een mondiaal basisinkomen geen probleem mag zijn. Deze minieme fluctuatie leidt inherent tot een visieverruiming, een aanpassing die onze keuzemogelijkheden aanzienlijk verbreedt. Het beeld blijft nagenoeg hetzelfde, enkel wordt het circuit gesloten door iedereen op ‘niets’ aan te sluiten, een wereld van verschil.

Communicatiekloof

Een belangrijk aandachtspunt is de communicatiekloof die ontstaat tussen paradigma A en B, de volgorde is hier wel degelijk van belang. Vanuit het verruimde perspectief (B) worden de twee paradigma’s begrepen, andersom is dat jammer genoeg niet het geval. Het zich openstellen voor paradigma B is daarom primair om het geheel te kunnen bevatten, wanneer deze bereidheid niet gevonden wordt dan is er geen ernstige dialoog mogelijk. En sterker, vaak zal deze dialoog maar al te pijnlijk uitmonden in een strijd om het gelijk, een soort van ‘non-dialoog’ waarin beide partijen gelijk hebben maar misschien niet doorhebben dat ze vanuit verschillende denkkaders spreken. Immers, elk paradigma heeft haar eigen interpretatieregels en modus operandi, op grond daarvan is – eerder onbewust – communicatie amper mogelijk. Het idee van een basisinkomen ligt gelegen in paradigma B, dit vertalen binnen de context van paradigma A maakt het debat ‘unfair’ aangezien appelen met peren vergeleken worden. Een dergelijke houding is als schijnbaar doelbewust – zij het paradoxaal genoeg onbewust – elke ware progressie stagneren of ondermijnen. Het Reverse Debt System positioneert zich in dit proces op de breuklijn van de twee denkkaders, om deze reden dan ook als een katalysator te beschouwen.

Vertrouwen

Zoals altijd is een economie (en geld) gebaseerd op vertrouwen, ego- en etnocentrisme beïnvloeden dat proces niet gunstig waardoor a-sociaal (narcistisch) gedrag wordt gecultiveerd. In een competitieve (geldgedreven) markt is het risico op wantrouwen groter dan in een geldonafhankelijke markt, hiermee zeggend dat gezonde competitie ook kan omslaan in een pathologische vorm van hetzelfde. De economische crisis is hier debet aan met als gevolg dat de maatschappelijke spanning op de spits gedreven wordt. Op dat moment wordt het zaak om sociale innovatieven toe te laten opdat diverse conflicthaarden geneutraliseerd kunnen worden, net omwille van de verhoogde spanning (en dito wantrouwen) is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe dan ook, het ontbreekt niet aan sociale alternatieven om dit vertrouwen (en economie) te herstellen, het is daarentegen een kwestie van kennis en (politieke) besluitvorming om ze in praktijk om te zetten. Het is misschien een bizarre stelling maar ‘niets’ staat altijd ten dienste van ons allen, hiermee zeggend dat er nooit een schaarste aan geld kan zijn. Vertrouwen en wederzijdsheid is de boodschap, geld is hierin slechts een praktisch hulpmiddel.

Co-creatie

Het panarchisme is een stroming waar ieder van ons kan abonneren op de wereld die hij/zij verkiest zonder dat anderen deze – welke het ook zij – kunnen verstoren, het is een nobele gedachte. Ideeën en plannen zijn maar goed als er ook iets mee gedaan wordt, vandaag is het echter leven op een tijdbom volgens paradigma A.  De economische crisis blijft aanhouden en niemand schijnt goed te weten wanneer er einde aan komt, beproefde maatregelen lijken hun doel te missen en er ontstaat steeds meer ontevredenheid.  Het is – bij de wetenschap dat er ook geen gebrek aan alternatieven is – een uiterst schizofrene situatie, het wordt dan ook zaak om tot co-creatieve bondgenootschappen te komen opdat het tijd gekeerd kan worden. Of beter, mits toepassing van de alternatieven kunnen we tot een ethische upgrade van heel het systeem komen. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s