Introductie

Op deze website reflecteren we over de invoering van een universeel basisinkomen, niet om opnieuw het ‘warme wiel’ uit te vinden dan wel om tot een doorbraak te komen. Immers, het is uiterst jammer om zien hoe een eenvoudig idee telkens op een zijspoor gezet wordt door het te betrekken binnen een denkkader dat amper progressie toelaat. Het basisinkomen ligt gelegen in een zogeheten ‘overkoepelende waarheid‘, dit is een denkkader waarin andere regels gelden die – quasi letterlijk – onvergelijkbaar zijn met de strikt competitieve ‘mainstream’ modus operandi. Op deze website koppelen we het basisinkomen aan het Reverse Debt System, een perfecte symbiose. Vooreerst enige toelichting omtrent het basisinkomen, volgens wikipedia:

Basisinkomen

Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Bij basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) bedoeld. Het is hoog genoeg om zonder luxe van te leven. De hoogte van het bedrag wordt door de EU gesteld op 60% van het mediane inkomen. De invoering voor een basisinkomen kan uit verschillende overwegingen worden gemotiveerd. Veel gehoorde motieven voor een basisinkomen zijn:

  • fundamentele mensenrechten (recht op leven, aandeel in natuurlijke rijkdommen)
  • idealistische motieven (vrijheid, lossere band tussen werk en inkomen, inkomensnivellering)
  • sociale motieven (armoedebestrijding, vermijding van stigma’s, tegengaan van uitbuiting)
  • economische motieven (evenwichtigere arbeidsverdeling, stimulering lokale economie)
  • emancipatoire motieven (waardering van traditioneel door vrouwen verrichte werkzaamheden)
  • ontwikkelingsmotieven (basisinkomen als ontwikkelingshulp, universeel basisinkomen)
  • praktische overwegingen (eenvoud, vermijding van willekeur en bureaucratie)
  • nog meer praktische overwegingen (zoals minder ziektekosten)

Het basisinkomen kent ook tegenstanders. Een veel gehoord argument is dat een basisinkomen ertoe zou leiden dat een (te groot) deel van de bevolking zou kiezen om geheel niet te gaan werken of zelfs geen opleiding meer te gaan volgen. Daarnaast wordt het principieel onjuist gevonden dat mensen niet zouden hoeven te werken voor hun geld. Bovendien wordt gedacht dat een basisinkomen voor iedereen óf onbetaalbaar is óf te laag om van te leven. Veel meer info is te vinden via internet.

Denkkaders

Het mengen van verschillende denkkaders leidt steevast tot onenigheid, in de psychologie wordt dit omschreven als cognitieve dissonantie. Veel vaker zijn we ons hier niet van bewust waardoor een strijd kan ontstaan om bijna absurde redenen. Veel heeft te maken met de paradigmaverschuiving die inherent deel uitmaakt van dit proces, het is alsof twee werelden gescheiden worden door een imaginaire brug die vooral te maken heeft met de manier waarop gedacht wordt. Het basisinkomen is echter geen alleenstaand idee, het ligt in een mandje van sociale innovaties die – om een volledig beeld te krijgen – best simultaan beschouwd kunnen worden. Deze website is te beschouwen als een werkdocument, aan de hand van vingerwijzingen trachten we een ander licht te laten schijnen op dit mondiale debat.

Mindmap

Naar aanleiding van intern onderzoek kunnen we een mindmap presenteren, deze laat toe om voeling te houden met het totale proces. Deze oriëntatie is een schets waarin we elk detail diepgaander kunnen beschouwen, het is een dialectiek van bos EN bomen waarbij hernieuwde inzichten kunnen leiden tot een cascade aan neveneffecten. Veranderingsprocessen van deze aard leiden vaak tot een vorm van creatieve destructie, zelfs in die zin dat bestaande elementen simpelweg geschrapt kunnen worden. De uitspraken ‘het zit in kleine dingen’ en ‘1% inspiratie en 99% transpiratie’ zijn hierop van toepassing, de premisse is alvast dat het niet ontbreekt aan ideeën en middelen dan wel dienen we deze in een kader te zetten opdat we ermee leren omgaan. Het Elaboration Likelihood Model (ELM) achten we zeer bruikbaar om dit proces in kaart te brengen en de stand van zaken te evalueren.

Benchmarks

Het basisinkomen is geen ongekende materie, we hebben dan ook niet de intentie om een zoveelste naslagwerk te willen schrijven. Zoveel als mogelijk maken we gebruik van hyperlinks die – voor wie het de interesse geniet – meer diepte verschaffen. In hoeverre we al iets kunnen of mogen claimen dan is het de toevoeging van het Reverse Debt System (RDS). Het RDS is een sociale innovatie die inspeelt op het mondiale schuldenprobleem maar tegelijkertijd de invoering van een universeel basisinkomen een handje helpt, alles hangt samen. Een en ander zien we weerspiegeld in de mindmap, meer toelichting treft u op deze website. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s